"VERUS ITER" d.o.o. - "InfoMedulin" Tourist Agency

Impressum

Tourist Agency "InfoMedulin" 

_________________________________________________________________________________________


Company name: "Verus Iter" d.o.o.  

Residence: Brajdine 115, 52203 Medulin, Hrvatska 

Share capital: 20.000,00 kuna 

Founders: Tomislav Perica  

Authorized representative: Tomislav Perica

OIB (Identification Number): 18771959018 

Register number (MBS): 02589257 

VAT-ID (PDV-ID): HR18771959018  


Name of tourist agency: "InfoMedulin" 

Acting type: Turistička agencija organizator i posrednik u putovanju 

Identification Number (ID-kod): HR-AB-52-130039272 

Office Manager: Tomislav Perica 


Mail: info@infomedulin.com 

Web: www.infomedulin.com 

Tel.    +385 52 576 044 

Mob.   +385 98 335 325 

Fax.    +385 52 576 712 


Competent authority: 

MINISTARSTVO TURIZMA, Samostalni sektor turističke inspekcije, 10 000 Zagreb, Trg Hrvatske Republike 8/I 


Obavijest o pravu podnošenja pisanih prigovora: 

Sukladno odredbi  Čl.6.  St.1.  toč.3. Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti: 

- putem pošte na adresu sjedišta - ("Verus Iter" d.o.o., Brajdine 115, 52203 Medulin) 

- putem elektroničke pošte - (info@infomedulin.com) 

- telefaksom - (+385 52 576 712) 

- u pisanom obliku u poslovnom prostoru - (Brajdine 115, 52203 Medulin)  

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.   

Working hours: 

Every day: 08:00 - 14:00  /  16:00 - 20:00

Share this page